Vi kan også tilbyde ledsagerservice ved blokvogns transport
 samt lang last.
 

Idet vi er i besiddelse af fornødent udstyr og godkendelser.