Vi kan også påtage os at transportere farligt gods, idet vore med-
arbejder er i besiddelse af lovpligtige ADR certifikater dækkende
alle fare klasser.

Vognene er udstyret med fornødent udstyr til sådanne transporter.
Vor sidste nye køretøj har vi fået speciel godkendt således at
den opfylder ADR EX/II kravene til sikre transport af bl.a.
Fyrværkeri fareklasse 1